Muitinės tarpininkas
Pildome:

• Teikiame konsultacijas muitinės procedūrų ir muitinės sankcionuotų veiksmų klausimais.
• Kartu su kiekvienu klientu, atsižvelgdami į pageidavimus, muitinės tarpininkai nustato jo poreikius ir teikia rekomendacijas dėl tikslinių muitinės procedūrų pasirinkimo.
• Teikiame muitinės sandėlio apskaitos vedimo paslaugą trečiosioms šalims
• Carnet TIR, CMR;
• Importo, eksporto ir tranzito deklaracijos;
• Suteikiam garantiją mokant importo mokesčius;
• Intrastat ataskaitos;
• Išimus Leidimus išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes

Muitinės sandėlis

Visos muitinės procedūros vienoje vietoje.
• Muitinės sandėlius aptarnauja atskiras muitinės tarpininkų padalinys;
• Moderni krovimo technika;
• Kvalifikuotas personalas;
• Vienu metu aptarnaujamas didelis transporto priemonių ir krovinių srautas;
• Muitinės sandėlyje veikia saugomų prekių apskaitos sistema, susieta su muitinės tarpininkų ir muitinio tikrinimo programomis;
• Geležinkelio atšaka;